Terug naar hoe het begon
Welkom » Stoomlocs NS 7000

'Stoomlocs NS serie 7000'


  • Stoomloc serie NS 7000

De serie NS 7000 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorgangers Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS).

 

Aanschaf

In 1899 kocht de NCS een tenderlocomotief bij de Sächsische Machinenfabrik in Chemnitz voor gebruik op de lokaalspoorlijnen naar voorbeeld van de serie 2311-2380 van de Franse spoorwegmaatschappij Compagnie des chemins de fer du Nord. Nadat deze als 41 in dienst gestelde locomotief zich bij de NCS bewezen had, werd een vervolgbestelling voor vier locomotieven geplaatst, welke in 1901 als 42-45 in dienst werden gesteld. Was de 41 nog in de oorspronkelijke groene NCS kleurstelling geleverd, de 42-45 werden in de in 1901 ingevoerde nieuwe okergele kleurstelling met olijfgroene banden en witte en rode biezen gestoken. In 1901 werden alle vijf de locomotieven 41-45 verkocht aan de Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij (NBM).

In 1902 en 1903 werden respectievelijk nog drie en twee locomotieven, de 46-48 en 49-50, geleverd. Ditmaal gebouwd door Hohenzollern in Düsseldorf-Grafenberg.

 

Netherlands_Zijl_2.png

Gezicht op de spoorbrug over de Zijl in de Haarlemmermeerspoorlijn ter hoogte van de huidige Willem de Zwijgerlaan, gezien van de Zijldijk naar het noorden.

Op de brug een passerende stoomlocomotief (serie 7000) naar Hoofddorp.

De Haarlemmermeerspoorlijn bestond van 1912 tot 1935.

Foto: Onbekend - Collectie Beeldbank Regionaal Archief Leiden (publiek domein)

 

Modificaties

Alle tien de locomotieven waren zonder oververhitter gebouwd. In 1909 werden de 42 en 48 voorzien van een rookkastoververhitter van Verloop, nadat hiermee gunstige resultaten waren verkregen bij de sneltreinlocomotieven 19 en 21. Nadat de rookkastoververhitter ook bij de 42 en 48 gunstige resultaten opleverde, werden in 1910 en 1911 ook de 43, 47 en 50 hiervan voorzien. De 48 werd in 1912 ontdaan van de rookkastoververhitter en verbouwd tot vol bezette overhitter. De 41 werd in 1914 door Werkspoor in Amsterdam verbouwd tot vlambuisoververhitter. In 1916 kocht de NCS de vijf aan de NBM verkochte locomotieven terug.

In 1919 werd de exploitatie van de NCS overgenomen door de SS, waarbij deze locomotieven in de SS-nummering werden opgenomen als 151-160. Bij de samenvoeging van het materieelpark van de HSM en de SS in 1921 kregen de locomotieven van deze serie de NS-nummers 7001-7010. De NS zette de ombouw tot oververhitters voort, waardoor uiteindelijk alle locomotieven van deze serie van een oververhitter waren voorzien. Andere door de NS uitgevoerde wijzigingen betroffen het aanbrengen van een zandkist op de ketel omstreeks 1924 en het verwijderen van de bel na 1938.

 

Inzet door NS

De NS zette deze locomotieven onder andere op de Haarlemmermeerlijnen in, ter vervanging van de serie 7700. Vanaf 1954 werd de 7001 door de NS op de NTM lijn tussen Groningen en Drachten ingezet. Als laatste voormalige NCS locomotief werd de 7001 in 1954 buiten dienst gesteld, waarna de locomotief nog enige maanden als stoomleverancier in Assen heeft gediend.

De NS 7009 werd in 1951 aan de Kempensche Zinkmaatschappij in Budel verkocht. De loc bleef daar onder NS-nummer tot 1967 en werd toen voor de sloop verkocht.

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (02-09-2015).
 

NS 7001-7010

Voorheen NCS 41-50, SS 151-160. Gebouwd van 1899-1903 door Sächsische Maschinenfabrik vormals Rich Hartman (7001-7005) en Hohenzollern (7006-7010). Deze 2B-tenderlocomotieven deden dienst op de lokaallijnen van de NCS, later o.a. ook op de Haarlemmermeerlijnen. Geraadpleegde bron: www.nicospilt.com
 
  • Stoomloc serie NS 7100
De serie NS 7100 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorgangers Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS), Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) en Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS).
 
151384-ns-7100-fabrieksfoto-ns-7101-7110.large.jpg
Stoomloc NS 7101-7110 - 1928-1936 Hoofddorp, Uithoorn, NFLS 1-10, HSM 1051-1060
 

NFLS 1-10 / HSM 1051-1061 / NS 7101-7110

Aan het begin van de twintigste eeuw bestelde de NFLS een tiental tenderlocomotieven voor het rijden van lokaaltreinen op de lijnen Leeuwarden - Stiens - Metslawier, Stiens - Harlingen, en Tzummarum - Franeker Halte bij de fabriek Hohenzollern te Düsseldorf-Grafenberg. Het waren tenderlocomotieven met twee aangedreven assen en voor en achter een loopas, waarvan de voorste als Adams-as was uitgevoerd. De eerste zes locomotieven werden in 1901 in dienst gesteld, gevolgd door de overige vier in 1902. Per 1 december 1905 werd de exploitatie van deze lijnen door de HSM overgenomen, waarbij ook het materieel werd overgenomen. De HSM nummerde de tien locomotieven in 1051-1060. Bij de samenvoeging van het materieelpark van de HSM en de SS in 1921 kregen de locomotieven van deze serie de NS-nummers 7101-7110. De 7110 werd in 1925 buiten dienst gesteld, gevolgd door de 7107 in 1939. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden de 7104, 7105 en 7108 naar Duitsland weggevoerd, waarvan na terugkeer alleen de 7108 na herstel weer in dienst werd gesteld. Van de in Nederland gebleven locomotieven werden de 7102 en 7109 niet meer hersteld van oorlogsschade. Van de locomotieven die na de oorlog wel weer in dienst kwamen eindigde de inzet in 1949. Er is geen exemplaar bewaard gebleven.

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (02-09-2015).

 

NS 7101-7110

Voorheen NFLS 1-10, HSM 1051-1060. Gebouwd in 1901-1902 door Hohenzollern voor de Noord Friesche Locaal Spoorweg. De NFLS exploiteerde spoorlijnen ten noorden van Leeuwarden, met Stiens als centrum. In 1905 werd de exploitatie overgenomen door de HSM. Later kwamen ze in de rangeerdienst terecht. De standplaats van de machinist was links.

Bij de meeste locomotieven werd de regulateursleutel vervangen door een dubbele regulateurhandel, zodat de regulateur ook vanaf de leerlingszijde van de loc te bedienen was.

Geraadpleegde bron: www.nicospilt.com

 

Utrecht Damlust, 1930. Links naast loc 7125 is de Dom te zien.
De stoombel op de ketel is na 1936 verwijderd toen de locs naar de rangeerdienst verhuisden.
De laatste locs deden dienst tot 1948.
Voorheen SS 531-545. Gebouwd in 1907-1908 door Hohenzollern.
Foto: Nico Spilt (www.nicospilt.com)
 

SS 531-545 / NS 7111-7125

Enkele jaren na de levering van de bovengenoemde tien tenderlocomotieven bestelde de SS een vijftiental soortgelijke locomotieven bij dezelfde fabriek. De eerste zeven werden in 1907 als SS 531-537 in dienst gesteld. De SS 538-545 volgden in 1908. De SS gebruikte deze locomotieven voor lichte personentreinen op lokaalspoorlijnen. Bij de samenvoeging van het materieelpark van de HSM en de SS in 1921 kregen deze locomotieven aansluitend op de tien HSM locomotieven de NS-nummers 7111-7125. De 7114 werd in 1925 buiten dienst gesteld, gevolg door de 7116 in 1936. Bij de inval van de Tweede Wereldoorlog werd de 7124 bij Leeuwarden in de Potmarge gereden om het oprukken van de Duitse troepen tegen te houden. Na de berging werd de locomotief niet meer hersteld. Aan het eind van de oorlog werden de 7117, 7118, 7120, 7122 en 7123 naar Duitsland weggevoerd. De eerste vier keerden na de oorlog beschadigd terug, maar werden niet meer hersteld. De 7123 keerde niet terug en werd in 1951 in Hagenow gesloopt. Van de in Nederland achtergebleven locomotieven werden de 7113 en 7119 niet meer van oorlogsschade hersteld. De overige locomotieven werden in 1947 en 1948 buiten dienst gesteld. Er is geen exemplaar bewaard gebleven.

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (02-09-2015).

 

  • Stoomloc serie NS 7200
De serie NS 7200 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorgangers Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS), welke oorspronkelijk als locomotief met losse tender gebouwd zijn.
 
NCS 1-12

Voor de exploitatie van de nieuwe Centraalspoorweg van Utrecht via Zwolle naar Kampen bestelde de NCS twaalf locomotieven met twee gekoppelde assen en een voorloopas en met een twee-assige tender bij de fabriek Neilson and Company in Glasgow. De locomotieven waren niet voorzien van een gesloten machinistenhuis, het personeel stond in weer en wind. Deze locomotieven werden in 1863 met de nummers 1-12 in dienst gesteld. Daarnaast waren de locomotieven ook voorzien van namen.

De NCS zat in de beginjaren met twaalf locomotieven zeer ruim in het materieel, zodat er zeker een drietal gemist kon worden. Tussen 1865 en 1866 werden de 1, 3 en 4 tijdelijk aan deHollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij verhuurd, voor de dienst op de nieuwe normaalsporige spoorlijn tussen Alkmaar en Den Helder, waarvoor de HSM nog niet over normaalsporig materieel beschikte. Nadat de nieuwe Argus en Brutus waren geleverd keerden de NCS 1 en 3 terug naar de NCS en nadat ook de Ceres en Diana werden geleverd keerde ook de NCS 4 terug.

Het in de loop der jaren zwaarder worden van de treinen, maakte deze locomotieven steeds minder geschikt voor de sneltreinen tussen Utrecht en Kampen. Tussen 1883 en 1885 werden vijf locomotieven voorzien van een nieuwe door Hanomag geleverde ketel met een ketelspanning van 9,3 kg/cm2 en verzwaard voor een hoger adhesiegewicht, waardoor de trekkracht kon worden vergroot. Voor het personeel werd de gehele serie 1-12 voorzien van een gesloten machinistenhuis. Ongeveer een decennium later was ook dit niet meer toereikend, waarop besloten werd nieuwe locomotieven 21-25 voor de zware sneltreindienst te bestellen.

 


Stoomloc NS 7202 (serie NS 7200, NS 7201-7209) van de N.S. te Barneveld.
Foto: Utrechts Archief
 
Ombouw tot NCS 31-39

In 1892 en 1893 werden de drie slechtste exemplaren van de serie 1-12, de 5, 8 en 12, buiten dienst gesteld en gesloopt. De vier overige nog van een ketel met 6,3 kg/cm2 ketelspanning voorziene locomotieven 2, 4, 6 en 7 werden in 1892-1894 verbouwd tot 1B tenderlocomotief en vernummerd in 31-34 om te worden ingezet voor pendeltreinen tussen Zwolle en Kampen. Door een frequentieverhoging met pendeltreinen tussen Zwolle en Kampen te bewerkstelligen bereikte de NCS met de gemeente Kampen een akkoord om niet meer elke trein uit Utrecht door te laten rijden naar Kampen, hetgeen voor de NCS ook een besparing in het rangeerwerk te Zwolle opleverde. Nadat de 31-34 als tenderlocomotief in dienst waren gesteld, werden de voor een 9,3 kg/cm2 ketelspanning geschikte 9, 10, 11, 1 en 2 in de jaren 1895-1899 eveneens tot tenderlocomotief omgebouwd en aansluitend vernummerd in 35-39. Daarnaast was er nog een reserveketel voor een ketelspanning van 12 kg/cm2 die gedurende de ombouw in diverse locomotieven is gebruikt.

In verband met een eventuele uitbreiding van de serie 21-30 werden de tenderlocomotieven 31-39 in de periode 1904-1904 vernummerd in 81-89. De uitbreiding heeft echter niet plaats gevonden. De open toegang naar het machinistenhuis werd rond deze tijd voorzien van deurtjes en schuiframen.

 
Overname door SS en NS

In 1915 ontwierp de NCS voor de lokaallijnen een nieuwe tenderlocomotief met drie gekoppelde assen ter vervanging van de op leeftijd rakende serie 81-89. Door de Eerste Wereldoorlog en de eerste stappen tot een fusie van de Nederlandse spoorwegmaatschappijen vonden deze plannen geen doorgang, en bleef de serie 81-89 in gebruik op de lokaallijnen.

In 1919 werd de exploitatie van de NCS overgenomen door de SS, waarbij deze locomotieven in de SS-nummering werden opgenomen als 571-579 in de zelfde volgorde als de NCS nummers 81-89. Bij de samenvoeging van SS en HSM tot de Nederlandse Spoorwegen in 1920 kregen de locomotieven van deze serie de NS-nummers 7201-7209, waarbij de oorspronkelijke volgorde van de 1-12 werd aangehouden, met overslaan van de drie nummers van de reeds gesloopte exemplaren. Tussen 1928 en 1935 werden de locomotieven buiten dienst gesteld, met als laatste de 7201, de oorspronkelijke NCS 1, in 1935 met een respectabele leeftijd van 72 jaar als oudste nog in dienst zijnde locomotief bij de NS. 

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (02-09-2015)

 
  • Stoomloc serie NS 7300

De serie NS 7300 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorgangers Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS).

Voor het tussen Zeist en Utrecht rijden van de uit vier rijtuigen en twee bagagewagens bestaande lokaaltreinen tussen Zeist en Amsterdam, werd het materieelpark van de NCS in 1905 uitgebreid met de twee locomotieven 90 en 91, gebouwd door Hohenzollern te Düsseldorf-Grafenberg. Nadat deze treinen veelal met een derde klas rijtuig minder werden gereden, kon hiervoor ook een van de locomotieven 41-50 of 81-89 gesteld worden. De 90-91 verhuisden daarna naar depot Utrecht. In 1911 werden de 90-91 overgeplaatst naar Zwolle, vanwaar zij werden ingezet naar Kampen. In 1916/1917werd de oververhitter van het systeem Verloop vervangen door een oververhitter van het systeem Schmidt. Na de Eerste Wereldoorlog keerden de 90-91 terug naar Utrecht.

 

Soest, circa 1920. Personeel poseert bij loc SS 580 (voorheen NCS 90, later NS 7301). Deze loc, hier met een goederentrein richting Den Dolder, deed bij de NS dienst tot 1936.
Foto: Utrechts Archief/Nico Spilt (www.nicospilt.com)
 

In 1919 werd de exploitatie van de NCS overgenomen door de SS, waarbij deze locomotieven in de SS-nummering werden opgenomen als 580-581. Bij de samenvoeging het materieelpark van de SS en de HSM in 1921 kregen de locomotieven van deze serie de NS-nummers 7301-7302. De 7301 werd in 1936 afgevoerd, de 7302 volgde in 1939. Er is geen exemplaar bewaard gebleven.

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (02-09-2015)

 
  • Stoomloc serie NS 7400
De serie NS 7400 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorganger Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM).
 
161293-ns-7400-willemspark-ns-7401-7404.large.jpg
Stoomloc NS 7401-7404 - 1917-1923, 1925-± 1950. Uithoorn, Hoofddorp, HSM 1101-1104.
 

Ter vervanging van oudere locomotieven bestelde de HSM in 1920 een viertal tenderlocomotieven 1101-1104 als basis voor een grotere vervolgserie. Doordat echter door de samenwerking tussen de HSM en Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) als Nederlandse Spoorwegen en de keuze om voor toekomstige bestellingen de SS-locomotieven als basis te nemen, bleef deze serie beperkt tot de eerste vier exemplaren. Bij de samenvoeging van het materieelpark van de HSM en de SS in 1921 kregen de locomotieven van deze serie de NS-nummers 7401-7404. Alle locomotieven doorstonden de Tweede Wereldoorlog. In 1953 werden als eerste de 7401 en 7402 afgevoerd, in 1955 waren de 7403 en 7404 aan de beurt. Er is geen exemplaar bewaard.

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (02-09-2015)

 

NS 7401-7404
Kleine tenderlocomotieven van de HSM (1101-1104), in 1920 gebouwd door Werkspoor. Ze hebben voornamelijk dienst gedaan op de Haarlemmermeerlijnen. Geraadpleegde bron: www.nicospilt.com
 
Stoomloc NS 7501
Een Duitse loc van de Baureihe 91 (Pruisische T93), die na de oorlog heeft dienst gedaan bij NS. Geraadpleegde bron: www.nicospilt.com
 
liliput7501.jpgLiliput heeft een H0-model van NS 7501 uitgebracht,
waarop het Duitse nummer 91 1054 is doorgestreept.
Foto: Nico Spilt (www.nicospilt.com)
 
  • Stoomloc serie NS 7700

De serie NS 7700 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorganger Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM).

 

Geschiedenis

Om de snelheid op de lokaalspoorlijnen te verhogen naar 50 km/u had de HSM sterkere tenderlocomotieven nodig dan de bestaande twee-assige Ezeltjes. Bij Werkspoor werden acht drie-assige locomotieven, vergelijkbaar met de vier van de Haarlem-Zandvoort Spoorweg Maatschappij overgenomen locomotieven 1001-1004, besteld. Deze werden in 1905 en 1906 aansluitend met de nummers 1005-1012 in dienst gesteld. Spoedig werden bij Werkspoor twee vervolgbestellingen geplaatst, die in 1908 en 1909 als 1013-1018 en 1019-1022 in dienst werden gesteld. In 1912 werd een door Henschel gebouwde vervolgserie 1023-1034 in dienst gesteld, waarna in 1913 een weer door Werkspoor geleverd serie volgde als 1035-1043. Tenslotte bouwde Schwartzkopff in 1914 de laatste vervolgserie die als 1044-1048 in dienst werd gesteld.

 

photomatic090.jpg

Jaren dertig. Stoomloc NS 7727.

Foto: Nico Spilt (www.nicospilt.com)

 

Bij de samenvoeging van het materieelpark van de HSM en de SS in 1921 kregen de locomotieven van deze serie de NS-nummers 7701-7744. Doordat deze veel op de Haarlemmermeerspoorlijnen werden gebruikt, kregen ze door het personeel de bijnaam 'Haarlemmermeertjes'. Maar de serie werd ook gebruikt om in Overijssel de serie 6700 op de GOLS-lijnen te vervangen. Verder werden de 7700'en ook tussen Dieren – Apeldoornen Apeldoorn – Zwolle ingezet. Nadat hier na 1928 ook de series 5000, 5300 en 7000 kwamen te rijden, werd de serie 7700 steeds meer naar rangeerdiensten verdreven of werkloos opgeborgen.

Sinds 1931-1933 werden de 7737-7744, ingericht voor het rijden met trammaterieel en voorzien van tram-stoot- en trekwerk, ingezet op de tramlijn tussen Alkmaar en Bergen.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarbij de diesellocomotoren wegens brandstofschaarste uit dienst werden genomen, keerden de opgeborgen 7700'en weer terug in dienst. Na de oorlog werden de 7700'en tussen 1945 en 1955 buiten dienst gesteld.

 

Hoogovens

In 1941 werd de NS 7732 verkocht aan de Koninklijke Hoogovens, die de locomotief na een grondige verbouwing met het nummer 27 in dienst stelde voor personeelstreinen tussen het station Beverwijk en de Hoogovens. In 1956 werd de locomotief buiten dienst gesteld en nadien gesloopt.

 

Loc_NS_7742.jpg

Wognum, 17 juni 2012. SHM loc 7742 van de Nederlandse Spoorwegen

Foto: Eriksw at nl.wikipedia.org

 

NS 7742 - Bello

'Bello' is de bijnaam van stoomlocomotief NS 7742 die sinds 1915 dienst doet op diverse trajecten in Nederland. De locomotief is Nederlands enig bewaard gebleven lokaalspoorlocomotief maar dankt haar bekendheid vooral aan de tramlijn Alkmaar – Bergen aan Zee.

Bello werd in 1914 door de Berlijnse fabriek Schwartzkopf geleverd aan de HIJSM en reed als locomotief 1046 vanaf 1915 op allerlei lokaalspoorlijnen zoals de zg. Haarlemmermeerlijnen, de lijnen Dieren – Apeldoorn en Apeldoorn – Zwolle en lijnen van de GOLS in Oost-Nederland. Standplaatsen van de lok waren in die tijd onder andere Apeldoorn, Winterswijk, Neede, Doetinchem, Uithoorn en Hattem. In 1921 werd de HSM1046 vernummerd in NS 7742. Op 2 juni 1927 was ze betrokken bij een cycloonramp. Op deze dag stond ze voor onderhoud in de locloods in Neede toen het dak van de loods in stortte en op de NS 7742 kwam. De loc werd in Wpc Haarlem weer hersteld van haar schade. Vanaf 1932 werd ze ingezet op de tramlijn Alkmaar – Bergen aan Zee, langs Koedijk en viaBergen. Na 31 augustus 1955 werd het traject gesloten door de NS, de dag nadat de NS 7742 de afscheidsrit op de lijn gereden had.

In 1960 kwam Bello terug in Bergen en werd ze midden in het dorp neergezet als monument. Stilstaan in weer en wind bleek niet ten goede te komen aan de levensduur, en daarom werd in 1978 de locomotief voor het symbolische bedrag van ƒ 1,00 verkocht aan de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. De restauratie duurde tot 1985. Op 3 april 1985 werd de nieuwgebouwde losse ketel proefgestookt. Menige krant berichtte daarop, niet geheel correct, "Bello weer onder stoom". Op 4 augustus reed de machine voor het eerst weer op eigen kracht: de dag van het inrijden op het emplacement. Op 6 augustus reed de locomotief haar eerste kilometers op de lijn Hoorn – Medemblik, in een retourrit naar Wognum, met aan boord onder andere een inspecteur van NS, die de lok goedkeurde voor de dienst. Op 9 augustus, de eerste dag van het eerste 'Bello-festival', werd de lok met een rit met genodigden feestelijk in gebruik genomen. De SHM-leiding bleef dit echter beschouwen als één der proefritten en de officiële indienststelling vond plaats op 26 juni 1986, door een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

In de praktijk zet de SHM de lok vooral in voor de dagelijkse middagtram in het hoogseizoen, met de Nederlandse houten tramrijtuigen. In juli 2010 werd gevierd dat de locomotief een totaal van 1.000.000 kilometer had afgelegd.

In mei 2014 heeft de 7742 een geheel nieuwe schoorsteen gekregen, deze van Engelse makelij verving de oude originele schoorsteen. Tevens is er een nieuwe keteldeur vervaardigd die naar NS model is vervaardigd. Op zaterdag 13 september keerde Bello nog eenmaal terug in Bergen ter gelegenheid van de open monumentendag 2014 met het thema Op Reis. De locomotief werd op een dieplader naar het dorp vervoerd en stond ter bezichtiging op het Plein.

In Bergen zijn nog enkele sporen van de toenmalige tramlijn terug te vinden. Zo is er nog steeds een Stationsstraat, en is in de lijn Dreef - Plein - Berkenlaan - Rondelaan nog iets van het traject te herkennen.

De naam 'Bello' heeft de machine in haar lokaalspoor- of tramtijd nooit gedragen. De term werd een bijnaam bij het publiek voor alle kleinere locomotieven op lokaalspoor- en tramwegen die regelmatig luid bellend van zich lieten horen bij het passeren van een overweg of in de berm van een weg. De lijn Alkmaar – Bergen aan Zee was één der laatste lijnen met dat karakter. Toen de locomotief NS 7742 als monument in Bergen kwam te staan ging de bijnaam over op deze ene locomotief. In de miniatuurstad Madurodam bevindt zich een model van loc 7742. 

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (02-09-2015).

 

NS 7701-7744

Voorheen HSM 1005-1048. Gebouwd van 1905-1914 door Werkspoor, Henschel (7719-7730) en Schwartzkopff (7740-7744). De locs stonden bij het personeel bekend als de "Haarlemmermeertjes", naar de lijnen waarvoor ze waren bestemd. Ook op andere lokaalspoorlijnen van de HSM werden ze ingezet. Hun laatste bolwerk was de lijn van Alkmaar naar Bergen aan Zee. Nadat deze lijn werd gesloten, bleef loc 7742 als monument bewaard.

Geraadpleegde bron: www.nicospilt.com (09-09-2015).

 

  • Stoomloc NS serie 7800

De serie NS 7800 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS), welke tweedehands waren overgenomen van de Zwitserse spoorwegen SBB.

Na de Tweede Wereldoorlog had de NS dringend behoefte aan materieel, daar er door de oorlogsomstandigheden veel vernield of weggevoerd was. Van de Zwitserse SBB werd onder andere een vijftal aldaar buiten dienst gestelde driegekoppelde tenderlocomotieven voor lokaaltreinen en rangeerwerk uit de serie E 3/3 8401-8425 overgenomen. De locomotieven werden vanaf 1945 als NS serie 7801-7805 ingezet voor rangeerwerk vanuit het depot Feijenoord. Na enkele jaren dienst werden de locomotieven in 1948 afgevoerd.

 

Voorgeschiedenis

Tussen 1896 en 1901 werden door de Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) drie deelseries van drieassige tenderlocomotieven voor de Schweizerische Centralbahn (SCB) werden gebouwd, welke werden aangeduid als E 3/3. De SCB gaf de drie deelseries de nummers 71-80, 5-13 en 41-46. Nadat de SCB in 1902 door de SBB werd ingelijfd, gaf de SBB de locomotieven respectievelijk de nummers 8416-8425, 8401-8409 en 8410-8415. De SBB stelde de locomotieven tussen 1936 en 1945 buiten dienst. De locomotieven werden zowel voor lokaaltreinen als voor rangeerwerk gebruikt. Dit locomotieftype heeft als bijnaam Tigerli gekregen.

Geraadpleegde bron: nl.wikipedia.org - de vrije encyclopedie (09-09-2015).

 

1280px-80F3SCBBasileaeI.jpg

Stoomloc SCB 80, later NS 7802, te Bazel omstreeks 1900. 

Foto: waarschijnlijk Georg Wilhelm Hecklau (1872—1905)

at nl.wikipedia.org (publiek domein).

 

NS 7801-7805 en 7851-7852

Na de Tweede Wereldoorlog van de SBB overgenomen tenderlocs, die bij de NS voor rangeerwerk werden gebruikt. Geraadpleegde bron: www.nicospilt.com

 

FN_MBS8.jpg

Haaksbergen, 16 oktober 2005. Loc 8 van de MBS. Dit is een soortgenoot van de NS-locs 7851 en 7852, die van 1945 tot 1948 hebben gerangeerd bij depot Feyenoord. Bij de MBS heeft loc 8 het alias NS 7853 gekregen.

Foto: Frank Noordink at www.nicospilt.com

 

NS 7850
De serie NS 7850 was een serie tenderlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS), welke tweedehands waren overgenomen van de Zwitserse spoorwegen SBB.
 
Geschiedenis bij NS

Na de Tweede Wereldoorlog had de NS dringend behoefte aan materieel, daar er door de oorlogsomstandigheden veel vernield of weggevoerd was. Van de Zwitserse SBB werd onder andere een tweetal drie-gekoppelde tenderlocomotieven voor lokaaltreinen en rangeerwerk uit de serie E 3/3 8431-8440 overgenomen. De locomotieven werden vanaf 1945/1946 als NS serie 7851-7852 ingezet voor rangeerwerk vanuit het depot Feijenoord. Na enkele jaren dienst werden de locomotieven in 1948 afgevoerd.

 

MBS_7853_Boekelo.jpgReplica MBS 7853 te Boekelo.

Foto: Niels Karsdorp, Dh3201 at nl.wikipedia.org

 

Replica NS 7853
In 1996 wist de Museum Buurtspoorweg (MBS) een soortgelijke tenderlocomotief van het Landesmuseum Baden-Württenberg in Mannheim over te nemen. Deze locomotief was in 1910 door SLM gebouwd (fabrieksnummer: 2079) en in 1911 geleverd aan de aluminiumfabriek van Alusuisse inChippis in Zwitserland, waar de locomotief tot 1982 als loc 4 met de naam Navizence werd gebruikt voor het rangeerwerk. 
 

MBS 7853 met reizigerstrein tussen Boekelo en Haaksbergen.
Foto: Niels Karsdorp Dh3201 at nl.wikipedia.org
 

In 1982 werd de locomotief overgenomen door Landesmuseum Baden-Würtenberg die deze geconserveerd opborg in Mannheim. Door een tip kwam de MBS de loc op het spoor. Na een bezoek aan het Landesmuseum in Mannheim werd vastgesteld dat het om een zusterloc ging van de NS 7851 en NS 7852. Na enkele jaren onderhandelen werd met behulp van een sponsor de loc naar Nederland gehaald. In 2003 werd met de omvangrijke restauratie van de loc begonnen. Deze werd in oktober 2005 afgesloten en de loc werd op 15 oktober 2005 feestelijk in dienst gesteld.

Bronnen: nl.wikipedia.org, www.nicospilt.com en Haarlemmermeerspoor

 

Bijgewerkt: 25-05-2016